Published On: 16 december, 2022

Vad innebär pålning?

Med pålning skapar man en stabil grund på lösa jordlager. Om marken där man ska bygga inte har tillräcklig bärighet kan man installera pålar och på så sätt föra ned byggnadens laster ner till mer bärkraftiga jordlager och/eller till berg.

Pålar kan ge byggnader, vägar, järnvägar med mera en stabil grund oavsett vilken kvalité det är på underlaget.

Hur går pålning till?

Vanligaste metoden för att driva ner en påle är att slå ner den. Detta utförs med hjälp av en pålkran som med en hejare slår på pålens topp och på så vis driver ner pålen i marken. Storlek på hejaren avgör storleken på kran och den beror på påltyp och i vilken jordtyp som installationen ska ske i.

Om underlaget är fyllt av sten, betong eller andra typer av material som kan hindra pålens neddrivning, kan man ibland behöva borra ner pålen. Vanligaste metoden då är att man byter bort de slagna betongpålarna och istället borrar stålrörspålar. Man kan också behöva göra båda sakerna, slå och borra, för att få ner pålarna beroende på förutsättningarna.

Olika typer av pålning

Det finns flera olika typer av pålar och metoder för att installation. Nedan har vi listat några:

Betongpålar

Betongpålning den vanligaste metoden för grundläggning och används ofta vid byggnation av flerbostadshus, broar och hamnar.

Stålpålar

Slagna stålrörspålar är en vanligt förekommande grundläggningsmetod som kan utföras med olika rör- och/ eller balkprofiler av stål. Borrade stålrörspålar utgör ett alternativ till slagna pålar när de geotekniska förutsättningarna ställer särskilda krav på installationen.

Sekantpålar (grävpålar)

Sekantpålar är borrade platsgjutna pålar som kan utföras i stora dimensioner med mycket hög lastkapacitet. Vid borrning används ett foderrör som fylls med betong och som sedan dras upp för att återanvändas. Står pålarna som singulära kallas metoden för in-situ pålar eller kort och gott grävpålar.

  • Påling Aarsleff

Vill du veta mer?
Kontakta oss!