Published On: 1 december, 2022

Halvön vid Masthuggskajen börjar ta form!

Den yttre sponten är på plats, muddringen är igång liksom borrning för inre spontlinje. Härnäst väntas schaktning och rivning som kommer följas upp med pålning.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!