Published On: 7 oktober, 2022

Aarsleff först ut – godkänd klimatpremie för eldriven arbetsmaskin!

Det är nästan på dagen ett år sedan ansökningshandlingarna för klimatpremien skickades in till Energimyndigheten. I veckan kom det glädjande beskedet, premien har godkänts!

Den batteridrivna pålkranen, PMx2e från Junttan Oy, anlände till Aarsleff Ground Engineering i oktober 2021 och ansökningshandlingarna för klimatpremien skickades kort därefter in till Energimyndigheten.

– Då vi gjorde investeringen så räknade vi kallt med att det även skulle gå att få en klimatpremie från Energimyndigheten för att vi gick mot en mer hållbar framtid i form av maskinellt utsläppsfri grundläggning. Säger Morgan Sjögren, maskinchef på Aarsleff Ground Engineering.

Vid ansökan om utbetalning av den i förhand beviljade premien, skulle ett reg.nr. anges, och för att få ett reg.nr så behöver man ju registrera in maskinen. Den processen började med att RISE/SMP (Svensk maskinprovning) förhandsbesiktade maskinen vilket resulterade i några kompletteringar som behövde utföras. Efter allt kompletteringarna var klara bokades en slutbesiktning.

Processen visade sig dock inte bli så enkel som man först kanske trott. Efter en hel del jobb som även involverade maskintillverkaren, gick till slut allt igenom – registreringsskylten kom på posten och vi har nu en maskin som vi får köra på allmän väg och som vi har fått klimatpremie för.

Utbetalningen är den första när det gäller arbetsmaskiner, informerar Energimyndigheten, när vi ställer frågan hur många som fått den utbetald. Att man inte har utbetalat några fler stöd beror framför allt på två orsaker; dels de långa leveranstiderna som har drabbat i stort sett hela fordonsindustrin och dels inregistreringarna i fordonsregistret. Det senare har ställt till det för vissa sökande.

– Utbetalningen av klimatpremien ger oss större möjlighet till ytterligare investeringar för att nå en fossilfri verksamhet snabbare, säger Katja Wangeskog som arbetar som KMA-samordnare på Aarsleff Ground Engineering och som varit en viktig länk i denna process.

Vill du veta mer om den batteridrivna pålkranen?

Under fredagsfrukosten på kontoret i Göteborg, firades det glädjande beskedet från Energimyndigheten med bubbel!