Trafikverket tillsammans med Sjöfartsverket ska bygga om Södertälje sluss och kanal. Projektet är en sjöfartssatsning som kommer bidra till mer hållbara och effektiva godstransporter samt ökad sjösäkerhet.

Det var i november 2021, som det meddelades att Aarsleff tilldelats kontrakt om att utföra en av entreprenaderna i Södertälje sluss och kanal. Nu, cirka 10 månader in i projektet, är det förberedande arbetet med ombyggnationen i full gång.

– Vi arbetar med att säkra arbetsområdet med stödkonstruktioner i form av spont och stag, detta för att det ska gå att muddra i kanalen och för att bygga krönbalk samt gång- och cykelvägar, berättar projektchef Dennis Jensen. Spontningen påbörjades i de norra delarna av kanalen och man arbetar sig söderut.

Vi installerar dels AZ stålspont som vibreras ner, men även delar av sponten är RD-pålväggar som borras ner och som sedan fylls med betong. Vissa sträckor av arbetet utförs från land men den absolut största delen av arbetet utförs på vatten och då från våra Jack-ups pontoner och flottar. Hittills har vi installerat 665 av 2093 stycken RD-pålar och 174 av 604 stycken dragstag.

– Glädjande är att vi följer tidsplanen och att vi idag färdigställt ca 50-55% av spontarbetet, fortsätter projektchef Dennis Jensen.

Projektet är ett One Company projekt vilket innebär att vi har arbetsteam och maskiner både från Sverige och Danmark. One Company innebär att vi flyttar vår kompetents internt inom Aarsleff vilket ger oss möjligheten att ta oss an stora komplexa projekt likt detta. Det är ett vinnande koncept både för oss som utförare men även för kund, som får projektet skräddarsytt, minutiöst planerat och proffsigt utfört.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!