Published On: 28 september, 2022

Vad är in-situ?

Och när passar in-situ metoden som bäst?

In-situ är latin och betyder ”på plats” men benämns i dagligt tal inom grundläggning kanske lite slarvigt som sekantpåle (och/eller slitsmur). Sekantpålen är egentligen en grävpåle d.v.s. en platsgjuten betongpåle av lite större dimension.

Metoden går ut på att man borrar och gräver ur ett hål i marken varefter man armerar och fyller hålet med betong så att en betongpåle tillverkas på plats – ”In situ”. Ordet ”sekant” syftar till det område som överlappas av pålarna i en stödmurskonstruktion med grävpålar; ”sekantpålevägg”.

Vid borrningen används ett foderrör (s.k. casing) som hindrar omgivande massorna från att rasa in i hålet. Samtidigt som pålen gjuts med betong brukar foderröret dras upp för att återanvändas i nästa påle och den omgivande jorden får utgöra formen när betongen härdar. För en slitsmur är tillvägagångssättet (i stort sett) detsamma men istället för casingröret används en stödvätska, bentonit som säkerställer att slitsen inte kollapsar och fyller igen det grävda hålet. Hålet borras inte heller utan grävs med gripskopa för slitsmuren.

Borrade platsgjutna pålar kan utföras i stora dimensioner med mycket hög lastkapacitet och utan den problematik med vibrationer och massaundanträngning som slagna pålar kan ge upphov till. Av den anledningen är grävpålar en populär grundläggningsmetod i urbana miljöer där man behöver ta extra stor hänsyn till sättningar och vibrationer. Också som stödkonstruktion nära intill befintliga byggnader passar metoden mycket bra och runt om i Europa är metoden den vanligaste lösningen för dessa typer av urbana projekt.

In-situ- eller grävpålar kan utföras i dimensioner mellan 300-3000 mm. I vår koncern har vi tillgång till Europas största (och enda) borrigg som klarar av att borra med dimensioner på >2000 mm; en Bauer BG55. Senaste projekt den användes på svensk mark var vid Haga i Göteborg i somras när vi installerade en sekantpålevägg med dimensionen 2000 mm.

Med dagens förutsättningar och förtätning av våra urbana miljöer kan (och är) in-situ teknikerna många gånger den rätta och smarta lösningen!

Letar du efter en leverantör med hög kunskap och teknisk kompetens inom in-situ tekniker, kontakta oss redan idag. Vår design- och teknikavdelning hjälper gärna till med optimering av och framtagande av rätt grundläggningsmetod i ditt projekt, gärna i så tidigt skede som möjligt.

Läs gärna vår case-story om Karlatornet här: Referensprojekt Karlatornet

Aarsleff-In situ-sekantpåle-Haga
Aarsleff-In situ-sekantpåle-Karlatornet
Aarsleff-In situ-sekantpåle-Karlatornet2

Vill du veta mer? Kontakta oss!