Pålning, spontväggar, marina konstruktioner och storskalig grävning som var så komplicerade att endast ett fåtal andra entreprenörer kunde göra samma sak.

I år är det 75 år sedan Per Aarsleff grundade Aarsleff-koncernen – med 14 män och några maskiner på ett gammalt brunkolsfält. I dag har vi mer än 50 företag, 8 000 anställda och en årlig omsättning på 21 miljarder svenska kronor.

Från Aarsleffs start och fram till 2010-talet sades det att företaget endast arbetade under marknivå. Så är inte längre fallet. I dag utför vi även byggnadsarbeten – till och med de högsta bostadshusen i Danmark, som Fyren i Århus och Pasteur’s Tower i Carlsberg City i Köpenhamn.

Och vi ser framåt mot nya framgångsrika affärsområden. Det faktum att vi började bygga på allvar för bara sju år sedan säger en hel del om hur Aarsleff kommer att utvecklas under de kommande åren, förklarar VD Jesper Kristian Jacobsen.

”Aarsleffs medarbetare har alltid varit innovativa och nyfikna och bra på att anpassa sig till nya förutsättningar. Som ett resultat av detta är vi djupt involverade i några av ländernas mest komplexa byggprojekt. Flexibilitet och smidighet ligger i vårt DNA, och det är vägen framåt – särskilt i vår bransch”, säger han.

Det är karaktäristiskt för verksamheten att det just nu sker sällan skådade men betydande förändringar.

Den gröna omställningen står på agendan, säger vd:n och betonar att det kommer att finnas projekt inom havsbaserade vindkraftverk, klimatsäkring, uppgradering av elöverföringsnätet, ny energiinfrastruktur, Power-2X-anläggningar och mycket mer.

Men bara för de företag som kan anpassa sig till en ny hållbar verklighet.

”Och det är våra anställda som måste kunna genomföra alla de nya projekten. Vi måste göra vårt yttersta för att förhindra att den professionalism som krävs i ett företag med 8 000 medarbetare inte tar död på kreativiteten. Om vi fortsätter vårt goda arbete kommer vi att vara här även under de kommande 75 eller 100 åren”, säger han.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!