Published On: 15 augusti, 2022

Aarsleff 75 år – De olika epokerna

ANPASSNINGSBAR – MEN OCKSÅ LYCKLIG

Brunkol 👉🏻 Kolhamnar 👉🏻 motorvägar 👉🏻 Naturgasledningar 👉🏻 Fjärrvärmerör 👉🏻 Elektrifiering av järnvägar 👉🏻 Den fasta förbindelsen till Stora Bält 👉🏻 Den fasta Öresundsförbindelsen 👉🏻 Malmö Citytunnel 👉🏻 Fundament för havsbaserade vindkraftverk 👉🏻 Byggnation 👉🏻 Den fasta förbindelsen Fehmarnbelt…

I år är det 75 år sedan Per Aarsleff grundade Aarsleff-koncernen – med 14 män och några maskiner på ett gammalt brunkolsfält. Idag har vi mer än 50 företag, 8 000 anställda 👷‍♂️👷‍♀️ och en årlig omsättning på 21 miljarder svenska kronor.

Det är till stor del tack vare specialistkunskap och flexibla medarbetare som Aarsleff har gått från en epok till en annan.

Men som vår styrelseordförande och tidigare vd Ebbe Malte Iversen förklarar finns det en annan viktig faktor som måste beaktas när man tittar på Aarsleffs historia.

”Vi hade mycket tur 🍀, särskilt under oljekrisen 1973. Till en början byggde vi kolhamnar för kraftverken. Därefter ställde vi om oss från vägbyggen till naturgasledningar. Och lite senare arbetade vi med elektrifiering av järnvägar och fjärrvärmerör.”

Från det att företaget grundades 1947 och under hela byggboomen på 1960-talet arbetade Aarsleff inom många olika specialområden inom entreprenadbranschen: Grävning av brunkol, rivning av bunkrar, markarbeten, grundläggning och spont, fram till 1970-talet då vi hade oljekrisen och svåra tider i entreprenadbranschen.

Med kombinationen av specialistkompetenser – grundläggning av några av de första betongbyggnaderna på 1960-talet, grundvattensänkning i brunkolsfälten och en maskinpark med stora grävmaskiner – var företaget väl förberett för de lönsamma projekten. Som vår grundare Per Aarsleff uttryckte det:

”Vare sig det gäller bränsle, avlopp eller hål i marken har vi alltid specialiserat oss på något som var tillräckligt svårt för att andra inte skulle bry sig, och som samtidigt inte var alltför känsligt för marknadssvängningar i vår nationella ekonomi. Svåra enskilda projekt som sedan har slutat som specialiteter ✨.”

Låt oss hissa flaggan för gamle Per och hans företag som är redo för ytterligare 75 år.