Den batteridrivna pålkranen har åkt vidare från Lindö Strand till nästa uppdrag, men kvar i Norrköping lämnade vi ännu en nöjd kund. Detta var en av drivkrafterna bakom vår investering, att tillsammans med våra kunder hitta de åtgärder som krävs för att minska utsläppen.

Lindö är en etablerad stadsdel i Norrköping som man nu utvecklar genom fler bostäder och renovering av strandlinjen. Här bor du med närhet till många olika aktiviterer som motionsspår, lekplatser och badplatser. JM bygger totalt 100 bostäder i Lindö Strand 2 som dessutom kommer vara miljömärkta med Svanen. Som ett led i JMs hållbarhetsarbete där man arbetar med att sänka sina klimatpåverkande utsläpp, valde JM att använda världens enda eldrivna pålkran.

Maria Sandell, chef över JMs koncernövergripande hållbarhetsarbete säger:

– Att sätta ett mål om att minska de klimatpåverkande utsläppen är egentligen inte så svårt, utmaningen ligger i att hitta de rätta åtgärderna och insatserna som ska leda till målet. Att JM har testat en eldriven pålkran är en viktig insats i det ständiga test- och utvärderingsarbetet.

Anders Thorsén Yxne som är arbetschef/projektledare på JM Region Öst och är nöjd med testet och berättar:

– Det känns naturligtvis jättebra och viktigt utifrån en hållbarhetsaspekt att projektet hade möjlighet att använda en eldriven pålkran, eftersom den möjliggör en minskning av CO2 utsläppen med 95 procent i jämförelse med en maskin tankad med diesel med inblandad HVO, säger Anders Thorsén Yxne.

Den batteridrivna pålkranen har lämnat men Aarsleff Ground Engineering finns kvar på plats för att slutföra grundläggningsarbetet. Det vi har kvar att installera är bland annat 2,500 kvm spont för källare och parkeringshus, 66 st bakåtförankringar för sponten, 231 stycken slagna stålrörspålar och 111 borrade stålpålar med dragstag.