Pressmeddelande, 16 november 2021

Aarsleff Ground Engineering AB tilldelas kontrakt för utförandet av spontarbeten i Södertälje sluss och kanal

Aarsleff Ground Engineering har av Trafikverket tilldelats kontrakt om att utföra en av entreprenaderna i Södertälje sluss och kanal. Projektet är en viktig sjöfartssatsning för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter i Mälaren. Kontraktssumman uppgår till 376 miljoner SEK.

Uppdraget som Aarsleff Ground Engineering AB fått, omfattar ca 1000 löpmeter bakåtförankrad AZ och RD spont, att komplettera tidigare installerad spont samt se över befintliga konstruktioner. Projektet är komplext och det finns flera utmaningar i och med den pågående fartygstrafiken samt de geotekniska förhållandena i marken.

– Som grundläggare med specialistkompetens inom marina konstruktioner är jag mycket glad över att få förtroendet att utföra all spontarbete längs kanalen, säger Niclas Brogren, VD på Aarsleff Ground Engineering AB.

Södertälje sluss och kanal är en del av Mälarprojektet vars syfte är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med förväntad byggstart vid årsskiftet 2021/2022 och entreprenaden förväntas stå klart hösten 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Niclas Brogren, VD Aarsleff Ground Engineering AB
Tel: +46 (0)768 30 13 54
nib@aarsleff.com

Dennis Jensen, Projektchef Per Aarsleff A/S
Tel: +45 (0)20 26 35 02
dje@aarsleff.com

Foto: Per Sikström, Sting

Foto: Per Sikström, Sting