Två företag som verkar i varsin ände i samma bransch – den ena utvecklar och bygger världens bästa pålningsutrustning och den andra utformar och levererar skräddarsydda pålnings- och grundläggningslösningar för komplexa konstruktioner världen runt.

För första gången någonsin i pålningens historia påskyndar vi arbetet för hållbarhet inom vårt verksamhetsområde. Vi har kombinerat våra respektive styrkor och expertis i strävan efter en ny verklighet med samma uppdrag:

– Bidra till hållbarhet utan begränsningar i fråga om prestanda eller användningsområde. Vi har åtagit oss att bygga en värld som vi vill efterlämna till våra barn.

De bästa samarbetena skapas genom en gemensam vision och en drivkraft att leverera kundframgångar. Synergieffekterna var tydliga för oss redan från början; vi är båda passionerade för att skapa bättre resultat för våra kunder och har båda en stark – och gemensam – vision för hur framtidens pålning ska se ut.

Tillsammans har vi 119 års kombinerad erfarenhet inom grundläggningsbranschen. Vår erfarenhet innebär att vi är kunniga, kundorienterade och tillräckligt kompetenta för att ge våra kunder de bästa produkterna och de bästa lösningarna, gång på gång.

Fortsätt att följa med – för ”Piling for Future” är på väg!

Håll dig uppdaterad genom att följa oss på Instagram junttanxaarsleff och på webben junttanxaarsleff.com

Vill du veta mer?
Kontakta oss!