Från och med mars 2019 byter Aarsleff Grundläggning AB namn på den svenska grundläggningsverksamhet och blir Aarsleff Ground Engineering AB.

Aarsleff Ground Engineering är det internationella samlingsnamnet för koncernens grupp av grundläggningsspecialister med verksamheter i Danmark, Polen, Sverige, Tyskland och UK.

Den svenska marknaden för grundläggningstjänster har sett en ökande internationell kundbas de senaste åren och vi önskar därför skapa en internationell marknadsprofil med igenkänning och som förmedlar ett budskap om den samlade kapacitet och kundnytta som finns inom hela den internationella Aarsleffgruppen.

Tillsammans med vårt svenska systerföretag Aarsleff Rörteknik AB så kallar vi oss för Aarsleff Sverige.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!