Bygg- och anläggningsföretaget Aarsleff satsar på engagerade medarbetare som ett led i bolagets tillväxtstrategi och rekryterar därför en HR-chef. Anna Glimdén tillträder den nyinrättade rollen och tar plats i ledningsgruppen. Med lång erfarenhet från byggbranschen och HR-frågor ska hon bygga upp och leda den nya HR-strategin.

Anna Glimden kommer närmast från bygg- och anläggningsbolaget Serneke där hon arbetade som HR-chef. En strategisk position där hon byggde upp HR-organisationen under bolagets tillväxtresa. Med erfarenhet av att både etablera och leda affärsdrivna HR-organisationer och över 20 år i branschen tar hon sig an den nyinrättade rollen som HR-chef för Aarsleff Sverige.

– Jag känner stor lust och ödmjukhet inför att ta mig an uppdraget. Aarsleff är ett framgångsrikt och spännande bolag där många medarbetare stannar under väldigt lång tid, en faktor som känns särskilt spännande. Människor är nyckeln till framgång och jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter för att utveckla organisationen vidare, säger Anna Glimdén.

Rollen kommer att innebära ett övergripande ansvar för HR-frågor samt att skapa och införa processer och strukturer för HR-arbetet. Fokus kommer bland annat att ligga på Employer Branding, ledarskapsutveckling och rekrytering. En central del av arbetet kommer att handla om att bygga vidare på bolagets befintliga kultur ur ett HR-perspektiv.

– Vi står inför en spännande tillväxtresa och Anna är en viktig person då hennes erfarenhet och kunnande är värdefull för vår organisation. Engagerade och professionella medarbetare skapar bra kundupplevelser och är vår viktigaste tillgång. En tillgång som vi vill bibehålla och stärka vidare in i framtiden. Annas kompetens inom HR och branschen förstärker vårt fokus och är helt i linje med vad vi sökt, säger Stefan Indahl, VD, Aarsleff Rörteknik.

För mer information, kontakta:
Stefan Indahl
VD, Aarsleff Rörteknik AB
stefan.indahl@aarsleff.se / 0709-413 415

Om Aarsleff
Aarsleff i Sverige består av Aarsleff Grundläggning, Aarsleff Rörteknik, Anker och Centrumpile. Bolagen har ca 200 anställda med kontor etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Halmstad. De samlade verksamheterna har framgång i respektive område och stor utvecklingspotentential i att ytterligare tillvarata synergieffekter.
Aarsleff är experter inom verksamhetsområdena marina konstruktioner, spårarbeten, grundläggningar och schaktfria ledningsförnyelser. Specialistkompetens är en nyckelfaktor som även omfattar egentillverkning i högeffektiva anläggningar av betongpålar och flexibla foder. Aarsleffs egen tillverkning säkerställer materialleveranser av högsta kvalitet till egen entreprenadverksamhet inom grundläggning och schatkfri ledningsförnyelse.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!