Aarsleff Grundläggning AB har ingått kontrakt på grundläggningsarbetet för Karlatornet i Göteborg, som blir Nordens högsta byggnad på 240 meter. Arbetet utförs i samarbete med Per Aarsleff A/S.

Grundläggningsarbetet består av 58 borrade pålar med en diameter på 2 meter. Upp till 75 meter långa pålar skall borras ned till fast berg och upp till 7 meter in i berget. Efter en test- och planeringsfas går arbetet i gång i slutet av 2017 och Aarsleffs del av projektet avslutas under 2018.

Skyskrapan skall byggas av Serneke Group AB och är ritad av den amerikanska arkitektfirma Skidmore, Owings & Merrill LLP i samarbete med den danska arkitektfirman Entasis.