Aarsleff-koncernen är starkt representerad i Sverige och har fördelar av samverkan över affärsområdesgränserna.
Med stora projekt som utbyggnaden av Värtahamnen i Stockholm och etableringen av en ny kryssningskaj i Visby är Aarsleff-koncernen involverad i två av de största kontrakten i Sverige. Men det är inte bara stora kontrakt som gör den svenska marknaden intressant för Aarsleff-koncernen. Därför har vi också sedan början av 1990-talet funnits i Sverige, först genom Aarsleff Rörteknik AB, sedan genom Aarsleff Ground Engineering AB och nu senast genom Aarsleff Rail A/S köp av Anker AB.

Samverkan över affärsområdesgränserna

Med en gemensam koppling till Aarsleff försöker vi alltid finna de synergier som uppstår naturligt. Med kontor och faciliteter under samma tak i Göteborg och Stockholm har vi en bättre position gentemot våra kunder eftersom vi kan erbjuda dem flera kompetenser. Rent konkret håller Aarsleffs svenska specialister inom grundläggning, rörteknik och banarbete även regelbundna möten över affärsområdesgränserna för att hitta ytterligare synergier i vårt interna samarbete, samtidigt som vi undersöker möjligheterna att ytterligare stärka Aarsleffs varumärke i Sverige, både gentemot kunderna och potentiella nya medarbetare.

Internationella möjligheter lockar

Den svenska marknaden har de senaste åren präglats av många bostads- och infrastrukturprojekt och det ser ut att fortsätta de närmaste åren. Vi hoppas att det finns projekt där Aarsleff-koncernen kan samarbeta mellan företagen, och vi har gjort insatser för att anställa medarbetare med stor erfarenhet av anläggningsarbete och projektledning över affärsområdesgränserna, även internationellt.

Aarsleff Rörteknik AB

I början av 1990-talet grundades Aarsleff Rörteknik AB som det första svenska företaget i Aarsleff-koncernen. Sedan dess har Aarsleff blivit marknadsledande inom schaktfri ledningsrenovering med uppdrag över i stort sett hela Sverige. I dag har Aarsleff Rörteknik 65 anställda och kontor i Stockholm och Göteborg.

Företaget har en stark koppling till de danska kollegorna och samarbetar bland annat kring industriella operationer, där vi fokuserar på att stärka den interna värdekedjan. Samarbetet över landsgränserna ger oss dessutom möjlighet att utnyttja vår samlade produktionskapacitet maximalt.

Samspelet över affärsområdesgränserna inom Aarsleff-koncernen kan också bli avgörande för många av de kommande stora projekten, t.ex. klimatanpassning och vattenrening i de större städerna, eller stadsmässig infrastruktur, som det är stort fokus på i Sverige. En förutsättning för att delta i dessa projekt är att vi arbetar i one company-samarbete. Grunden för ett bra samarbete har dessbättre redan lagts.

Aarsleff Ground Engineering AB

Grundläggning i Sverige grundades 2004 och har i dag sitt huvudkontor i Göteborg, med regionala kontor i Stockholm, Malmö, Norrköping och senast även ett kontor i Umeå, som ska täcka ett strategiskt viktigt område från Norr till Söder.
Sedan starten för snart tolv år sedan har fokus legat på installation av betongpålar. Till en början levererades dessa till oss från Centrum Pæle A/S i danska Vejle, men sedan 2008 har vi fått pålarna levererade från vår svenska pålfabrik Centrum Pile AB som ligger cirka 3 mil utanför Göteborg. Enbart under 2020 har fabriken levererat mer än 600 000 löpmeter.

Genom åren har vi utökat vårt sortiment till kunderna och kan i dag även erbjuda till exempel borrade ankare och stålpålar. Med ökad kompetens kan vi erbjuda våra kunder alla de vanligaste grundläggningsmetoderna och hantera utmaningar när det gäller den krävande svenska geotekniken. Tack vare koncernens kombination av nationella och internationella kunskaper och erfarenheter är vi en stark aktör på den svenska marknaden.

Anker AB

Sedan 2014 har Anker AB varit en del av Aarsleff-koncernen, som ett dotterbolag till Aarsleff Rail A/S. Anker grundades år 2000 och har sitt huvudkontor i Halmstad och ytterligare lokalkontor i Norrköping och Göteborg.

Anker är specialist på banarbete och speciellt arbete med spårväg, och vi har bland annat utfört uppdrag som underentreprenör vid byggandet av spårvägssystem i Oslo och Göteborg. Dessutom har vi sedan 2003 underhållskontrakt på spårvägssystemet i Norrköping. Så även om det är Norrköpings kommun som äger spårvägen ser vi den efter så många års underhåll som vår.

Vi vill gärna fortsätta utvecklas så att Anker i framtiden kan vara med och lägga anbud på de lite större uppdragen i Sverige. Den möjligheten har vi nu eftersom vi som dotterbolag till Aarsleff Rail A/S har den kapacitet och de finansiella muskler som krävs. Det är i svenska städer stort fokus på infrastrukturen och det finns planer på fler spårvägar de närmaste åren, bland annat i Lund. Dessutom kan Anker få en inbjudan till Danmark om Aarsleff Rail vinner kontraktet på de spårvägar som planeras under åren som kommer.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!